Barnavårdscentralen (BVC) är till för alla barn mellan 0 och 6 år. Du behöver inte betala något när du besöker BVC.

Den här är Barnavårdscentralen

Barnavårdcentralen, BVC, följer barnen från födsel till skolstart. När du kommit hem efter förlossningen kommer en sjuksköterska från din BVC hem och gör ett besök. Hon kontrollerar så att allting är bra med dig och ditt barn. På barnavårdscentralen kan du själv få råd och stöd när det gäller amning, mat, sömn och annat som rör ditt barns hälsa.

Med jämna mellanrum kontrolleras hur barnet växer och utvecklas. Man arbetar förebyggande och kan tidigt upptäcka problem samt sjukdomar. Under den första månaden vägs barnet varje vecka och därefter med längre mellanrum. Föräldrarna erbjuds vaccinationer för sitt barn. Barnet undersöks av läkare första gången vid två månaders ålder.

Om du har frågor som rör föräldraskapet och ditt barn så finns det möjlighet att träffa förebyggande socionom eller psykolog inom mödra- och barnhälsovården. Du kan också få samtalsstöd av psykologen om du mår psykiskt dåligt efter förlossningen.

Telefonnummer till Nötkärnan: 031-792 87 00.

Telefonnummer till BVC-sköterskorna på Höstvädersgatan:

Mette 031- 747 94 61
Karin 031- 747 94 62
Rigmor 031- 747 94 63
Nanja 031- 747 94 64
Helene 031- 747 94 65
Asta 031- 747 94 66

Läs mer om

Biskopsgårdens barnavårdscentral

Barnavårdscentralen Nötkärnan