Här kan du som småbarnsförälder få hjälp och stöd.

Familjecentrerat arbete Norra Biskopsgården och Familjepunkten

Familjecentralen Södra Biskopsgården

Förebyggande socionomer

Livet förändras när man väntar barn och blir förälder
– ibland så mycket att man kan behöva extra hjälp och stöd

Vi förebyggande socionomer möter blivande föräldrar och föräldrar med barn 0-6 år. Kontakta oss gärna för samtal.

Vad kan vi hjälpa dig med?

  • Bli trygg i din roll som förälder
  • Stärka relationen mellan dig och ditt/dina barn
  • Reda ut personliga frågor
  • Att vara förälder i ett nytt land

Vi har ett nära samarbete med barnmorskemottagningen, barnavårdscentralerna och de öppna förskolorna i Biskopsgården, Västra Hisingen.

Så når du oss:

Annelie Wennemar Svensson
socionom
Telefon: 031-366 65 34
E-post: annelie.wennemar.svensson@vastrahisingen.goteborg.se

Alexandra Radyn
socionom
Telefon: 031-366 65 69
E-post: alexandra.radyn@vastrahisingen.goteborg.se

Elenore Hagberg
socionom
Telefon: 031- 366 49 48

E-post: elenore.hagberg@vastrahisingen.goteborg.se

Eva Mörk
Telefon: 031-366 65 36
E-post eva.mork@vastrahisingen.goteborg.se