Svenskakurser och andra aktiviteter för vuxna.

SFI (svenska för invandrare)

Göteborgs folkhögskola i Biskopsgården

Vill du starta eget, eller har du nyss gjort det? Här kan du få stöd:

One Stop Future Shop