Frågor och svar

Har du något du undrar över kan du maila till oss så lägger vi ut både fråga och svar här.  Du kan även maila och få ett personligt svar. Mailadressen är: familj.i.biskopsgarden@vastrahisingen.goteborg.se.

Frågor och svar till Familj i Biskopsgården


Här hittar du frågor och svar om omsorg och stöd.


Här hittar du frågor och svar om hälso och sjukvård


Här hittar du frågor och svar om skola och förskola


Här hittar du frågor och svar om fritid och kultur