Fritids finns på alla skolor i Biskopsgården. Här kan barn upp till tolv år vistas före och efter skolan.

Fritids (skolbarnsomsorg)