Från sex års ålder kan alla barn börja i förskoleklass, som är en frivillig skolform. Från sju års ålder blir ditt barn automatiskt erbjuden en plats i den kommunala skolan där ni bor. Du kan ansöka om  kommunal eller fristående skola genom att ta kontakt med rektor på den skola du är intresserad av. Ansökningsblankett finns på skolan som ni har valt.

Grundskolor i Biskopsgården

Ryaskolan
Svartedalsskolan
Jättestensskolan
Sjumilaskolan
Landamäreskolan