Vid sjukdom

 

Hit kan du vända dig om du eller någon i din familj blivit sjuk. (mer…)

Folktandvården

 


Till Folktandvården kan både vuxna och barn gå för att få tandvård. Tandvården är gratis till man blir nitton år. (mer…)

När du väntar barn

När du är gravid ska du ta kontakt med närmaste mödravårdcentral. Barnmorskan tar olika prover på dig och kontrollerar att du mår bra när du väntar ditt barn.

(mer…)

Barnets hälsa


Barnavårdscentralen (BVC) är till för alla barn mellan 0 och 6 år. Du behöver inte betala något när du besöker BVC.

(mer…)