Då kan en ABC-kurs (alla barn i centrum) vara något er.

Nu startar vi upp med ABC-gruppträffar, där ABC står för ”Alla barn i centrum”.

Gruppträffarna vänder sig till alla vårdnadshavare med barn i åldern 3-6 år. Under fyra gruppträffar får du möjlighet att diskutera och dela erfarenheter med andra vuxna och ta del av forskning kring föräldraskap och barns utveckling.

Gruppträffarna leds av utbildade gruppledare. Du får veta hur du och ditt barn kan prata med varandra för att vardagen hemma ska vara lite lättare.

Vi har gruppträffar på olika ställen i Torslanda och Biskopsgården.

För mer information och anmälan, kontakta abc@vastrahisingen.goteborg.se eller Petra, 031-366 50 38.

ABC Västra Hisingen

Det här är ABC