Hos Individ- och familjeomsorg kan du till exempel ansöka om ekonomiskt stöd, eller få stöd i din roll som förälder.
Ibland kan det hända saker som gör att du kan behöva lite extra stöd; ditt barn kan råka illa ut eller må dåligt, du kan stå utan inkomst eller andra saker som gör att livet blir jobbigt. Då kan du ansöka om stöd från socialtjänsten.

Här är telefonnumret till socialtjänsten

För att få träffa någon på socialtjänsten och prata om dina svårigheter ringer du till växeln i stadsdelsförvaltningen, telefon 031-366 50 00 för Biskopsgården. Där berättar du lite om vad som är ditt bekymmer, så kopplar växeln dig vidare till en mottagningsgrupp på socialtjänsten.

Det här händer när du kontaktar socialtjänsten

Tillsammans med personen som du får prata med ringar ni in problemet. Kommer ni fram till att det är socialtjänsten som kan hjälpa dig bokar ni in en tid på socialkontoret. Där träffas ni och formulerar gemensamt en ansökan kring de behov du/ni har.

Socialtjänsten behöver ställa frågor för att kunna ge dig den bästa hjälpen

Ibland kan det vara svårt att ensam komma på exakt vad man behöver stöd med. Då kan det vara bra att prata med någon som vet vad som finns i stadsdelen. För att stödet skall passa just dina behov behöver socialsekreteraren göra en utredning. Det betyder att socialsekreteraren stället en del frågor till dig/er. Stödet du kan få från socialtjänsten kallas för bistånd.

Det här händer när socialtjänsten får in en anmälan

Ibland får socialtjänsten in anmälningar om att barn far illa. Det kan vara någon personal som arbetar med barn som misstänker att ett barn inte har det bra. Då måste den personen enligt lagen anmäla det till socialtjänsten. Det kan också vara någon annan, till exempel en granne, eller någon som vill vara helt anonym.

Personal på socialtjänsten  undersöker då hur det ligger till och gör något som kallas för en förhandsbedömning där man tar ställning till om en utredning ska göras . Ibland kommer man då fram till att föräldrarna behöver någon typ av stöd för att kunna stötta sina barn på bästa sätt och då formulerar socialsekreteraren och föräldrarna en ansökan om bistånd. Det kan betyda att föräldrarn får någon typ av föräldrastöd som finns i stadsdelen.

Ibland kommer man fram till att det är så allvarligt att barnet behöver skydd och inte kan vara kvar hemma, då måste socialtjänsten se till att barnet får det, till exempel om barnet blir utsatt för misshandel. All form av misshandel av sina barn är brottsligt.

Socialtjänsten gör då en utredning. Det betyder att man intervjuar personer som finns runt om barnet, till exempel personal på skola och förskola, för att få en så bra bild som möjligt om hur barnet har det.

En anmälan behöver inte nödvändigtvis leda till tvångsåtgärder eller placeringar utanför familjen, målsättningen är alltid att barn ska få bo hemma hos sina föräldrar. Beslut om insatser bygger på socialförvaltningens utredning och ska utgå från barnets behov och dess behov av skydd och trygghet.