I Biskopsgården finns stora naturområden, löpspår och fotbollsplaner. Här kan du läsa mer om gym och friluftsliv.

Svarte Mosse är ett stort och fågelrikt naturområde med naturstigar och löpspår på över 1 mil.

Svarte Mosse

I Länsmansgården finns ett modernt och nybyggt gym.

Länsmansgårdens motionscentrum