Om du har svårt att hantera känslor och relationer, kan du vända dig hit för stöd.

Kriscentrum för män vänder sig till dig som har:

– Relationsproblem
– Svårigheter i samband med separation eller skilsmässa
– Svårigheter i ditt föräldraskap
– Svårigheter att kontrollera dina känslor
– Problem med aggressivitet, hot och våld

Telefonnummer till Kriscentrum för män: 031-367 93 90.


Kriscentrum för män