Barn och ungdomar kan få modersmålsstöd, modersmålsundervisning och studiehandledning om familjen pratar
ett annat språk än svenska i hemmet.

Vill Du anmäla Ditt barn till modersmålsundervisning, tar Du kontakt med skolans rektor. Elevens skola avgör vilka möjligheter det finns att läsa modersmål som ämne eller som ett modernt språk.

Modersmål & studiehandledning