När du är gravid ska du ta kontakt med närmaste mödravårdcentral. Barnmorskan tar olika prover på dig och kontrollerar att du mår bra när du väntar ditt barn.

Biskopsgårdens barnmorskemottagning