Familj i Biskopsgården

En webbplats av Individ- och familjeomsorgen Västra Hisingen.

Att ge Biskopsgårdens invånare större inflytande över sina liv har varit ett mål för nämnd och stadsdelsförvaltning i Biskopsgården sedan flera år tillbaka.

2007 bildade förvaltningen den första invånargruppen – en grupp bestående av Biskopsgårdsbor som träffades regelbundet under några månader och arbetade med bostadsfrågor. Gruppmedlemmarna rekryterades via kulturföreningar, möten på torget, intervjuer och affischering.

2008 bildades tre nya invånargrupper som skulle arbeta med andra viktiga samhällsfrågor. De tre grupperna specialiserade sig inom varsitt område – ungdomsfrågor, föräldrafrågor och frågor som rörde vuxenvärlden i allmänhet. I ungdomsgruppen deltog 25 personer i åldern 13 till 25 år. De två andra grupperna bestod av vuxna, som representerade ett tvärsnitt av de boende i Biskopsgården.

Varje grupp träffades vid sammanlagt tolv tillfällen för att diskutera och arbeta fram förslag till förändringar i stadsbilden utifrån de olika utgångspunkterna.

Gruppen som arbetade med föräldrafrågor kom fram till att man behövde en hemsida med information riktad till föräldrar. Man formulerade sig såhär: ”En hemsida med föräldrainformation, som vikiga adresser, telefonnummer, länkar till andra hemsidor, kurser och annat som kan vara viktigt att veta. Det skall också finnas möjlighet att ställa frågor och få svar på hemsidan.”

Detta är bakgrunden till hemsidan Familj i Biskopsgården. Sidan har konstruerats i nära samarbete med en referensgrupp bestående av föräldrar i Biskopsgården.

Comments are closed.