Förskola

Du kan ansöka om plats till förskolan tidigast sex månader innan ditt barn behöver plats. Barnet erbjuds sedan plats tidigast från ett-årsdagen.

(mer…)

Välkomsten – för nyanlända

Till Välkomsten kommer du som nyanländ till Västra Hisingen. (mer…)

Grundskola

Från sex års ålder kan alla barn börja i förskoleklass, som är en frivillig skolform. Från sju års ålder blir ditt barn automatiskt erbjuden en plats i den kommunala skolan där ni bor. (mer…)

Fritidshem (skolbarnomsorg)

Fritids finns på alla skolor i Biskopsgården. Här kan barn upp till tolv år vistas före och efter skolan.

(mer…)

Modersmålsundervisning och studiehandledning

Barn och ungdomar kan få modersmålsstöd, modersmålsundervisning och studiehandledning om familjen pratar
ett annat språk än svenska i hemmet.

(mer…)

För vuxna

Svenskakurser och andra aktiviteter för vuxna.

(mer…)