Till Välkomsten kommer du som nyanländ till Västra Hisingen.

Välkomsten Hisingen är en kartläggningsenhet för nyanlända elever i grundskolan. Sen april 2016 är det obligatorisk att ta reda på de nyanlända elevernas kunskaper och förmågor. Syftet med denna kartläggning är att den nyanlända eleven ska komma igång med sin utbildning så snabbt som möjligt.

Välkomsten Hisingen tar emot elever från Norra och Västra Hisingen. Det är rektorn på elevens skola som beslutar om eleven ska kartläggas på Välkomsten eller på skolan.

Kartläggningen består av tre olika samtal, dessa kan genomföras på ett och samma tillfälle eller fördelas över olika tillfällen. När kartläggningen är genomförd, lämnas en skriftlig rapport till elevens skola i samband med ett överlämningsmöte. Eleven och vårdnadshavare får också en genomgång av kartläggningens resultat antingen i direkt anslutning till kartläggningen eller senare i samband med ett utvecklingssamtal på skolan.

Alla nyanlända elever är välkomna att besöka Välkomsten Hisingen för att få hjälp med att söka skola.

Kontakta Välkomsten för fler frågor.

Enhetschef

Afifa Raziull

Telefon:031-366 61 20